سارا دارینی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: سارا دارینی

محل سکونت: البرز - کرج

جنسیت: زن


مهارت‌ها:

عنوان مهارتسطح مهارت
کار با اینترنت

سوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
حسابدار شرکت رشد صنعت 1384/11 - 1389/1
حسابدار سردخانه برادران پزشکی 1389/2 - 1394/2

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
حسابداری حسابداری
– کاردانی – معدل: 16.00
سبزوار 1379 - 1381