ایوب حکمت

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: ایوب حکمت

محل سکونت: آذربایجان غربی - پیرانشهر

جنسیت: مرد
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مهندسی نفت مخازن
– کارشناسی – معدل: 15.46
دانشگاه شیراز 1387 - 1390
مهندسی نفت مخازن
– کارشناسی ارشد – معدل: 16.80
صنعتی سهند تبریز 1392 - 1394