احمد فلاحی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: احمد فلاحی

محل سکونت: فارس - مرودشت

جنسیت: مرد


مهارت‌ها:

عنوان مهارتسطح مهارت
کار با اینترنت
ازمایشگاه

سوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
کمک مسوول فنی گلدیس دشت 1394/12 - 1394/12
مسول فنی شاداب چین 1395/4 - 1395/5
مسول فنی گلچین سیدان 1395/6 - 1395/12

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
صنایع غذایی مهندسی صنایع غذایی
– کارشناسی – معدل: 14.00
ازاد کازرون 1392 - 1394
دامپزشکی تکنسین
– کاردانی – معدل: 14.00
ازاد اقلید 1390 - 1392