یاسر فلاحی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: یاسر فلاحی

محل سکونت: البرز - کرج

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
تکنسین کار ازاد در برق 1389/1 - 1394/1

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
برق صنعتی برق صنعتی
– کاردانی – معدل: 14.00
دارالفنون قزوین 1389 - 1391