فاطمه علوی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: فاطمه علوی

محل سکونت: خوزستان - اهواز

جنسیت: زنسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
دبیر اموزش و پرورش 1391/6 - 1394/2

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
زبان و ادبیات عرب زبان و ادبیات عرب
– کارشناسی ارشد – معدل: 18.29
ابادان 1389 - 1391