توماس اواکیان

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: توماس اواکیان

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: مرد