علیرضا ملکی بالاجو

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: علیرضا ملکی بالاجو

محل سکونت: البرز - کرج

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
رابط بین ایران و آلمان و مترجم فنی شرکت خصوصی و انحصاری 1383/2 -
مدرس آلمانی آموزشگاه زبان نشر 1386/9 -
مدرس زبان آلمانی آموزشگاه اندیشه 1391/4 -
مدرس زبان آلمانی اخذ پذریش و اعزام دانشجو به آلمان و اتریش 1385/9 -

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
برق قدرت
– کارشناسی ارشد – معدل: 16.50
دانشگاه دولتی شهر دورتموند 1364 - 1369
مدیریت بازرگانی و صنعتی و پروژه مدیریت
– کارشناسی – معدل: 17.50
موسسه فنی عالی شهر وابسته به دانشگاهای شهر اسن و آخن 1373 - 1374