خداداد کزیمی نسب

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: خداداد کزیمی نسب

محل سکونت: اردبیل - اردبیل

جنسیت: مرد
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
ادبیات فارسی دبیری
– کارشناسی – معدل: 12.53
اردبیل 1386 - 1391