سید سعید کاظمی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: سید سعید کاظمی

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: مرد
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
عمران عمران
– کارشناسی – معدل: 14.00
آمل 1386 - 1391