یاسمن میرزاپور

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: یاسمن میرزاپور

محل سکونت: تهران - تهرانسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
کارشناس برنامه ریزی شرکت DAS نماینده انگلستان 1393/10 -

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مهندسی صنایع تحلیل سیستم ها
– کارشناسی – معدل: 14.50
دانشگاه آزاد واحد تهران شمال 1387 - 1392