رضا رحیمی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: رضا رحیمی

محل سکونت: آذربایجان شرقی - تبریزسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
مهندس معمار رضا رحیمی 1382/12 - 1393/11

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
معمار معماری
– کارشناسی ارشد – معدل: 18.70
آزاد تبریز 1374 - 1383