محمد حسین برازنده مهر

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: محمد حسین برازنده مهر

محل سکونت: البرز - کرج

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
حسابدار چوبین فر 1392/11 - 1393/10
حسابدار خزانه محصولات غذایی ورینا 1393/10 -

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
حسابداری مالی
– کاردانی – معدل: 0.00
علوم و فنون 1390 - 1394