فاطمه پیروزه

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: فاطمه پیروزه

محل سکونت: مازندران - شیرگاهسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
معلم موسسه معرفت 1390/4 - 1390/6

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مهنسی صنایع صنایع
– کارشناسی – معدل: 15.41
علم و صنعت 1389 - 1393