امیر حسین ;شت;ار

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: امیر حسین ;شت;ار

محل سکونت: مازندران - بابلسر

جنسیت: مرد