چیاکو مرادیان

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: چیاکو مرادیان

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
مدیر فست فود رستوران 1386/10 -

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
علوم تربیتی دبستان وپیش
– کارشناسی – معدل: 15.33
سنندج 1387 - 1390