مژگان سلیمانی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: مژگان سلیمانی

محل سکونت: لرستان - الیگودرز

جنسیت: زن
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
زیست شناسی عمومی
– کارشناسی – معدل: 15.67
شیراز 1384 - 1388