نرجس بهاروند

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: نرجس بهاروند

محل سکونت: خوزستان - اندیمشک

جنسیت: زن
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
شیمی آلی
– کارشناسی ارشد – معدل: 15.00
دانشگاه ازاد شهررضا 1391 - 1393