عاطفه سروری

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: عاطفه سروری

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: زن
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مهندسی پزشکی بیوالکتریک
– کارشناسی – معدل: 15.00
دزفول 1388 - 1392