حمید مسلمی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: حمید مسلمی

محل سکونت: هرمزگان - میناب
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مهندسی منابع طبیعی آبخیزداری
– کارشناسی ارشد – معدل: 0.00
علوم تحقیقات 1392 - 1394