مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی:

محل سکونت: تهران - تهرانسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
کارشناس تجارت الماس 1393/9 - 1393/11
پیمانکار ساختمان سازی 1391/1 - 1393/1

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
عمران عمران
– کارشناسی – معدل: 14.00
قزوین 1384 - 1388
عمران مدیریت ساخت
– کارشناسی ارشد – معدل: 17.00
شوشتر 1389 - 1391