عقیل باباخانی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: عقیل باباخانی

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
سرپرست کیفی ساپکو 1391/12 - 1393/12

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
پلیمر پلیمر
– کارشناسی ارشد – معدل: 0.00
تهران جنوب 1389 - 1391