سمیرا حکم ابادی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: سمیرا حکم ابادی

محل سکونت: خراسان رضوی - مشهد

جنسیت: زن