امین شهریاری احمدی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: امین شهریاری احمدی

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: مرد


مهارت‌ها:

عنوان مهارتسطح مهارت
کار با اینترنت
ویندوز. اکسل
مقاله نویسی
گذراندن دوره کار با اینترنت
گذراندن دوره مقاله نویسی انگلیسی

سوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
مشاور حقوقی شرکت تبرک 1390/6 - 1391/6
نماینده انسانی شرکت سیمان شرق اسیا 1391/6 - 1393/6
کارشناس منابع انسانی شرکت ستاره ارمان طوس 1394/6 - 1394/6

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
فقه و حقوق اسلامی فقه و حقوق اسلامی
– کارشناسی – معدل: 17.86
ازاد واحد دامغان 1386 - 1389
فقه و حقوق اسلامی فقه و حقوق اسلامی
– کارشناسی ارشد – معدل: 18.20
ازاد واحد دامغان 1389 - 1391