زهرا ش

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: زهرا ش

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: زن
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
معماری معماری
– کارشناسی – معدل: 16.80
زنجان 1387 - 1391