ناصر نایب پور

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: ناصر نایب پور

محل سکونت: اصفهان - اصفهان

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
سرپرست تولید کارتن ورق اصفهان میلاد 1372/12 - 1380/12
کارشناس برنامه ریزی تولید پلار سونیه دوال 1381/12 - 1381/9
کارشناس کنترل پروژه مهندسی اصفهان پایند 1381/10 - 1383/7
مدیر تضمین کیفیت دارو سازی امین 1383/8 - 1386/6
استقرار سیستم های ایزو مهندسی پویا اندیشه 1386/11 - 1387/12
استقرار نظام جامع آماری معاونت برنامه ریزی شهرداری اصفهان 1388/2 - 1391/11
استقرار سیستم های ایزو روغن سازی تورال 1392/4 - 1392/11