علی سراقی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: علی سراقی

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
مسؤل مسکن کمیته امداد 1387/9 - 1390/11
تکنسین خط مترو سپاسد 1391/2 - 1391/11
سرپرست کارگاه نوسازی مدارس شرکت اذین ساز سامان 1392/5 - 1394/8

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
معماری معماری
– کارشناسی – معدل: 0.00
آزادتهران شرق 1393 - 1395