هادی اسدالله زاده

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: هادی اسدالله زاده

محل سکونت: آذربایجان غربی - ماکو

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
حسابدارصنعتی شرکت تولیدی 1392/12 -

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
حسابداری بازرگانی
– کارشناسی – معدل: 17.44
شمس 1389 - 1391