مریم علیوردی لو

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: مریم علیوردی لو

محل سکونت: تهران - اسلامشهر
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مدیریت
– کارشناسی ارشد
ازاد 1396 - 1397