جواد قانع الحسینی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: جواد قانع الحسینی

محل سکونت: خراسان رضوی - مشهد

جنسیت: مرد
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
کامپیوتر نرم افزار
– کارشناسی – معدل: 0.00
سجاد 1393 - 1395