علیرضا اسدی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: علیرضا اسدی

محل سکونت: البرز - کرج

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
حسابدار و فروش لوازم خانگی 1392/5 - 1393/12
اداری شرکت کرج ممتاز 1394/1 - 1394/6

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مدیریت بازرگانی
– کارشناسی – معدل: 13.35
پیام نور 1386 - 1390