سید ارتین سعید امینی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: سید ارتین سعید امینی

محل سکونت: آذربایجان شرقی - تبریز

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
مسئول کافی نت 1392/12 - 1393/12

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مهندسی معماری معماری
– کارشناسی – معدل: 0.00
آزاد تبریز 1390 - 1394