تهمینه قوچی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: تهمینه قوچی

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: زنسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
مهندس برنامه ریزی و تولید شرکت نهادین آرمان 1392/9 -

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مهندسی صنایع صنایع
– کارشناسی ارشد – معدل: 17.00
پردیسان 1391 - 1393