فاطمه محمدپور حصاری

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: فاطمه محمدپور حصاری

محل سکونت: مازندران - قائمشهر

جنسیت: زنسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
حسابدار ارشد پيام يار 1394/12 -
حسابدار اماكو 1393/5 - 1393/12
حسابدار پويا تراز 1390/12 - 1393/6
منشی و حسابدار ساخت تلويزيون شهري 1389/12 - 1389/12
حسابدار انبار مركز پخش مواد غذايي 1391/1 - 1391/6

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
حسابداری حسابداری
– کارشناسی – معدل: 18.00
آزاد قائمشهر 1390 - 1393