زین العابدین اکابری

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: زین العابدین اکابری

محل سکونت: خراسان رضوی - مشهد

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
کارشناس واحد لعاب توس چینی 1389/4 - 1390/5
کارشناس لعابسازی کاشی فیروزه 1390/10 - 1394/6

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مهندسی شیمی صنایع شیمیایی معدنی
– کارشناسی – معدل: 16.16
آزاد قوچان 1384 - 1388