سحر ختوانه

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: سحر ختوانه

محل سکونت: البرز - کرج

جنسیت: زن
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
كامپیوتر نرم افزار
– کارشناسی – معدل: 15.03
غياث الدين جمشيدكاشاني 1392 - 1394
كامپیوتر نرم افزار
– کاردانی – معدل: 15.41
دكترمعين رشت 1389 - 1391