مجید قادرزاده

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: مجید قادرزاده

محل سکونت: فارس - شیراز

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
غرفه دار و مسیول فروش شرکت نمایشگاههای بین المللی 1392/1 - 1394/2

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
کشاورزی زراعت
– کارشناسی – معدل: 15.83
ازاد 1385 - 1389
کشاورزی زراعت
– کارشناسی ارشد – معدل: 16.05
ازاد 1390 - 1392