زهرا تابنده

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: زهرا تابنده

محل سکونت: اصفهان - اصفهان

جنسیت: زن
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
شیمی شیمی فیزیك
– کارشناسی ارشد – معدل: 0.00
چمران اهواز 1390 - 1392