فریبا جعفری

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: فریبا جعفری

محل سکونت: بوشهر - بوشهر

جنسیت: زنسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
نماینده علمی در داروخانه داروخانه 1387/1 - 1388/1

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
شیمی معدنی
– کارشناسی ارشد – معدل: 16.00
یزد 1390 - 1392