نرگس امین زاده

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: نرگس امین زاده

محل سکونت: قزوین - قزوین

جنسیت: زن
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
کامپیوتر نرم افزار
– کارشناسی – معدل: 14.00
علامه دهخدا 1392 - 1394