امیر بهاری

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: امیر بهاری

محل سکونت: مرکزی - شازند

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
تکنسین درجه1 شهاب ساخت 1394/1 - 1394/2
برقکار پویا برق کاوه 1392/12 - 1393/12

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
برق قدرت
– کارشناسی – معدل: 16.10
شازند 1390 - 1391