ساسان عمران نیا

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: ساسان عمران نیا

محل سکونت: مازندران - ساری

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
تدوینگر و کلیپ ساز موسسه تصویری ایکان فیلم 1389/3 - 1392/10

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
هنر تصویربرداری
– کاردانی – معدل: 0.00
فرهنگو هنر 1393 - 1395
کامپیوتر
– دیپلم – معدل: 16.55
1390 - 1393