مجتبی شمس ابادی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: مجتبی شمس ابادی

محل سکونت: خراسان رضوی - نیشابور

جنسیت: مرد
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مهندسی معدن استخراج
– کارشناسی – معدل: 16.23
سیستان و بلوچستان 1389 - 1393
مهندسی معدن استخراج
– کارشناسی ارشد – معدل: 16.00
صنعتی امیرکبیر 1393 - 1395