علیرضا چرخ گر

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: علیرضا چرخ گر

محل سکونت: آذربایجان غربی - خوى

جنسیت: مرد


مهارت‌ها:

عنوان مهارتسطح مهارت
امور اداری پشتیبانی

سوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
امور اداری پشتیبانی آبیاران پهندشت 1396/01 - 1397/02