سید ضیا سیدطباطبائی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: سید ضیا سیدطباطبائی

محل سکونت: آذربایجان شرقی - تبریز
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
تربیت بدنی محض
– کارشناسی – معدل: 14.00
ازاد اسلامی تبریز 1383 - 1387