علی ارشدی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: علی ارشدی

محل سکونت: کردستان - سنندج
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
حسابداری حسابداری
– کارشناسی – معدل: 15.67
ارومیه 1387 - 1391