نسترن یوسفی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: نسترن یوسفی

محل سکونت: گیلان - رشت

جنسیت: مرد
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
معماری معماری
– کاردانی – معدل: 0.00
دکتر معین 1392 - 1394