وحید صادقی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: وحید صادقی

محل سکونت: کردستان - سقز

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
مسئول برق وتاسیسات شرکت معدنی آریا کانسارثمین 1391/9 - 1393/9

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
برق قدرت
– کارشناسی – معدل: 17.60
علمی کاربردی صنعت آب وبرق آذربایجان 1388 - 1390