مینا معدنی قره لر

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: مینا معدنی قره لر

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: زنسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
اپراتورتولید کروز 1392/11 -