علی گنج ار

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: علی گنج ار

محل سکونت: خراسان جنوبی - بشرویه

جنسیت: مرد
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مهندسی برق الكترونیك
– کارشناسی – معدل: 14.19
سيستان و بلوچستان 1389 - 1393