مجیب الرحمن کمالزهی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: مجیب الرحمن کمالزهی

محل سکونت: سیستان و بلوچستان - ایرانشهر

جنسیت: مرد
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مهندسی برق قدرت مدیریت انرژی
– کارشناسی ارشد – معدل: 0.00
امیر کبر 1393 - 1395